Nieuws

Seminar hacking en fraude IT-infrastructuur

Paramaribo -  Hacking en fraude van IT-infrastructuur kan uw bedrijf veel schade toebrengen.

Voorkom dat door met scans, advies en toepassing van de juiste hard- en software. Het Nederlandse bedrijf FRASEW b.v. zal op dinsdag 6 juli 2010 een seminar houden over hacking en fraude binnen de IT wereld.

De aanmeldingen vanuit het bedrijfsleven maar ook vanuit de overheid stromen nu al binnen.

Tijdens dit seminar wordt gepresenteerd hoe bedrijven schade kunnen oplopen, door hacking en fraude in IT-infrastructuur van binnen/buiten het bedrijf, als deze niet goed zijn beveiligd. 82 % van hacking gebeurt van binnenuit.

Het aanbrengen van functiescheiding en beveiligen van IT-infrastructuur door toegangsniveaus aan te brengen, is van essentieel belang. Hiermee wordt voorkomen dat fraudeurs misbruik maken van bedrijfsgevoelige gegevens. Ter illustratie van de noodzaak voor IT beveiliging zal een live hacking plaatsvinden, om te laten zien hoe snel fraudeurs toegang kunnen
krijgen.

Als neusje van de zalm biedt FRASEW een gratis scan van de IT-infrastructuur met een managementrapportage aan elk van de bedrijven die zich heeft opgegeven. Hiermee kan het bedrijf zien op welk niveau hun IT-infrastructuur is beveiligd.

FRASEW is preferred supplier in Caricom van Secpoint Hard en Software. Met deze apparatuur kan o.a. hacking en fraude van IT-infrastructuur worden voorkomen. Tevens is deze Nederlandse onderneming wereldwijd geautoriseerd door EC-Council USA, om als Licensed Penetration Tester onderzoeken uit te voeren.

Het seminar op 6 juli wordt verzorgd door een gecertificeerd Ethical Hacker en Security
Analist, die ook is gecertificeerd voor “forensic onderzoek” van IT-systemen/infrastructuur. (DBS)